ถ้า...  เซนต์วาเลนไทน์  มีความรักให้มวลมนุษย์ จนคนทั่ว ๆ ไปคิดว่า           วันที่  14 ก.พ. เป็นวันแห่งความรัก   พวกเราชาวพุทธ ก็น่าจะนับ  วันมาฆะบูชา         เป็นวันแห่งความรัก เพราะวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ มนุษย์ทุกคนดำเนินรอยตามคำสั่งสอนของพระองค์แล้ว โลกจะเกิดสันติสุขอันแท้จริง จะไม่มีคำว่าสงคราม แย่งชิง รบราฆ่าฟันกันเป็นอันขาด ฉะนั้น วันมาฆะบูชา จึงถือเป็นวันแห่งความรักที่บริสุทธิ์ของชาวโลกด้วย