ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง หนังสือราชการ จากหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งนำมาส่งเองและรับจากไปรษณีย์  แต่ละวัน จะมีหนังสือเข้ามาจำนวนมาก  จะต้องตรวจดูเอกสารนำส่งเข้ามา และจัดแยกกลุ่ม  บางเรื่องก็จะอ้างถึงเรื่องเดิม ข้าพเจ้าก็จะแยกไว้

เพื่อตรวจค้นว่าเรื่องเดิมเป็นของกลุ่มใด  แต่บางเรื่อง เนื้อหาเกี่ยวข้องกันหลายกลุ่ม  ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติก็แจกงานไม่ถูก จึงนำเรื่องนี้เสนอผู้บังคับบัญชาว่าควรจะแยกงานอย่างไร จึงจะ

ไม่ถูกกลุ่มงานตีกลับ   แนวทางแก้ไข  ได้รับคำแนะนำว่าให้ดู จากมุมหนังสือด้านล่างซ้ายมือว่า หนังสือออกจากกลุ่มใดก็แจก ให้กลุ่มงานนั้น