แบบปริมาณงานของสถานศึกษา

แบบปริมาณงาน
แบบปริมาณงานของสถานศึกษา  กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด
สพท.อย.1 กรอกรายละเอียดข้อมูลของสถานศึกษา 2 ช่วงเวลา คือ  ณ  วันที่  10 มิถุนายน และ 10 ตุลาคม ของทุกปี  เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล เช่น  บรรจุ  โยกย้าย
ตัดโอน เกลี่ยอัตรากำลัง เป็นต้น ให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน  โดยมีราละเอียด  ดังนี้
1. โรงเรียน  อำเภอ
2. การจัดการศึกษาดำเนินการ  ดังนี้
      2.1  ก่อนประถมศึกษา
                 - อนุบาล  1-2
   2.2  ประถมศึกษา
                -  ป.1-4  ป.1-6
   2.3  มัธยมศึกษา
        -  ม.1-3  ม.1-6
3. รายละเอียดเกี่ยวกับห้องเรียนและนักเรียน
                -  ชั้นเรียน
                        - อนุบาล  ประถม  มัธยม
                -  จำนวนห้องเรียน
                -  จำนวนนักเรียน
4. รายละเอียดข้าราชการครู
                -  ตาม จ.18
        -  ตามเกณฑ์ ก.ค.
        -  ครูช่วยราชการ  ไป-มา
                -  พนักงานราชการ
                -  ลูกจ้างประจำ
                -  ลูกจ้างชั่วคราว
                -  เกณฑ์อัตรากำลัง  ขาด/เกิน พอดี
5.  ลงชื่อผู้บริหารสถานศึกษา รับรองข้อมูลถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบบปริมาณงาน

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมายเลขบันทึก: 81360, เขียน: 01 Mar 2007 @ 13:24 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 09:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)