ความศรัทธา

negtawan
ที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือพระรัตนตรัย ที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนอกเหนือจากนี้ไม่มีอีกแล้ว

ให้เธอเพียรทำใจนิ่งสงบ
ไม่คาดหวังได้พบอะไรใหม่
เป็นใจเพียงไม่อยากได้ต่อสิ่งใด
ก็จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ


          ในปัจจุบัน เป็นที่สังเกตว่า ความคิดและจิตใจคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรท่านผู้รู้ทั้งหลายคงทราบกันดีความอ่อนแอของสังคม มักพ่ายแพ้ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และผู้ที่สร้างสถานการณ์ก็จะสามารถ กำหนดแนวทางของความเชื่อได้

           ในปัจจุบันนี้ส่วนมากคนไทยไม่ได้ถูกสอนให้คิดแต่ถูกสอนให้จำบทบาทครูเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนและไม่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งไม่เหมาะกับสภาวะปัจจุบันที่โลกมีความซับซ้อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นทั้งจริงและเท็จ ทั้งมีประโยชน์และโทษจึงต้องมีความสามารถสูงทางการคิดหลายประเภท เช่น ความยืดหยุ่นทางความคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดแบบสอบสวนมีข้อสงสัยอยากรู้อยากเห็น ความคิดเชิงเหตุผล ถ้าเราสอนให้เด็กคิดเป็น เราจะได้ประชากรที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมลักษณะสังคมปลาใหญ่กินปลาเล็กจะได้ลดลงบ้างและครูก็จะมีวิธีการสอนให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์กว่าแต่ก่อนไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะสนตะพายเยี่ยงโคกระบือ อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ศีลธรรม
           เป็นเรื่องสำคัญที่กำหนดความสำเร็จในเรื่องอื่น ๆ
แต่ถ้าศีลธรรมอ่อนแอก็ย่อมนำไปสู่สภาวะวิกฤติในทุกเรื่อง ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธก็จริง แต่มีปัญหาศีลธรรมมาก การลักขโมยมีอยู่ทั่วถึงทั่วประเทศ การคอร์รัปชั่นระบาดทั่ว การฆ่ากันตายเคยมีอัตราสูงเป็นที่สองในโลก รวมทั้งการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การทำลายสิ่งแวดล้อม และการเห็นประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวกมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมจนเชื่อถือไม่ได้ การขาดความเชื่อถือ  กระทบเศรษฐกิจ เพราะความเชื่อถือได้เป็นทุนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คนไทยยังขาดจิตสาธารณะ  ยังมีจิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว เห็นแก่พรรคพวก ทำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่ได้อย่างสมดุล การขาดความสมดุลก็คืออาการป่วยซึ่งต่อไปจะเป็นวิกฤติ

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  มุมมองชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#ชีวิต

หมายเลขบันทึก: 81371, เขียน: 01 Mar 2007 @ 13:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ