1.คณะกรรมการ HA (ทีมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ)
หมอเติ้ล    ประธานHA  ,

หมอปิ๊ก     รองประธาน ,

พี่อ๊อด        ที่ปรึกษา ,

พี่จุ่น         FA

พี่เจี๊ยบ      FA

พี่แดง        FA

ตู่              FA

พี่ก้อย        กรรมการ

หมอโป๋     เลขานุการ ,

พี่หมู         กรรมการ ,

2.PCT (ทีมนำทางคลินิก)

หมอโป๋     ประธาน

หมอปิ๊ก     รองประธาน

หมอเติ้ล    กรรมการ

กก            กรรมการ

ตู่              กรรมการ

พี่ก้อย        กรรมการ

พี่ตุ๋ม         กรรมการ

พี่อาร์        กรรมการ

พี่หมอน     กรรมการ

พี่ตุ้ม         กรรมการ

พี่หนู         กรรมการ

พี่แตน       กรรมการ

 

3.ทีมนำเฉพาะด้าน
3.1HRT (การบริหารทรัพยากรบุคคล)

พี่จุ่น         ประธาน

พี่กบ

พี่อ๊อด

พี่นิรันดร์

พี่สาว

3.2ENV (ทีมสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพ)

พี่หมู         ประธาน

พี่อิ๋ม

พี่นิรันดร์   

พี่พงศ์

พี่แจว       

พี่ท็อป

3.3IC (ทีมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล)

หมอปิ๊ก     ประธาน

พี่ท็อป

หมอโป๋

พี่ตุ้ม

พี่หมอน

ตู่

พี่ดา

พี่แมค

พี่สาวเล็ก

พี่ปู           เลขาฯ

ไลลา

พี่แตน

พี่ก้อย

พี่ไร

แตนเล็ก

3.4IT (ทีมสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยและเผยแพร่ข่าวสาร)

หมอโป๋     ประธาน

พี่สาว

ดรีม

พี่ปืน

ไลลา        เลขาฯ

พี่ตุ้ม

พี่กบ

3.5RM (คณะกรรมการความเสี่ยงทุกเรื่องที่ไม่รวมติดเชื้อ)

หมอเติ้ล    ประธาน

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เป็นกรรมกา

3.6 องค์กรวิชาชีพ
3.6.1 องค์กรแพทย์

หมอโป๋     ประธาน

หมอปิ๊ก

หมอเติ้ล

ตู่

3.6.2 องค์กรวิชาชีพพยาบาล

พี่อ๊อด        ประธาน

พยาบาลทุกท่าน

4.คณะกรรมการตามกิจกรรม (ทีมนำตามหน่วย)
4.1 คณะกรรมการ5

หมอเติ้ล    ประธาน

พี่อ๊อด                                       

พี่จุ่น                                         วางแผน

พี่เจี๊ยบ

พี่แจว

พี่นัท         เลขาฯ

พี่อิ๋ม                                         ประสานงาน

พี่หน่อย

แตนเล็ก

เนะ                                           ประชาสัมพันธ์

อัญ

+/- พี่ก้อย
5.ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเกาะช้าง

อัญ  ประธาน                                     พี่ปืน

แตนเล็ก                                              พี่ตุ๋ม