การสอบของฉัน

  Contact

  วิชามารดาและทารก  

วันนี้ออกเดินทางไปสอบตั้งแต่เช้าเวลา06.00น.เพื่อไปสอบวิชาการพยาบาลมารดาและทารกที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเริ่มสอบ09.00น.ใช้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด75นาทีข้อสอบทั้งหมด75ข้อ ได้ทำทุกข้อหวังว่าคงจะสอบผ่าน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สมุดบันทึก kadsanee พยาบาล CVT

Post ID: 8124, Created: , Updated, 2012-02-11 14:10:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ทั่วไป

Recent Posts 

Comments (0)