วิจารณ์ beeman

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
และมีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชอบมากที่สุดคือความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง

   ในการเรียนการสอนวิชา Cell Biology ได้ให้นิสิตเข้าไปอ่านบันทึกใน Gotoknow แล้วเลือกมา 1 บันทึกที่โดนใจ มาเล่าให้ฟังผ่านการเขียนรายงาน (ไม่มีเวลาสอนเรื่องบล็อก เพราะมีคนเรียน 70 คน) ต่อจากนั้นก็ให้เขียนวิจารณ์อาจารย์ผู้สอนด้วย ซึ่งมีการวิจารณ์ดังนี้

....อาจารย์เป็นคนที่สอนทั้งเนื้อหาวิชาการ สอนทั้งการให้ข้อคิดในเรื่องต่างๆ เป็นอาจารย์ที่สอนสบายๆ ไม่เครียด มีการเน้นจุดสำคัญๆ ให้สามารถจับจุดได้ถูก บางเรื่องไม่เกี่ยวกับการเรียนแต่เราก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้

....หนูเข้าใจว่าอาจารย์หวังดีต่อนักเรียน ที่อาจารย์พยายามจะหาวิธีต่างๆ เพื่อที่จะสอนให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ สอนวิธีการคิด การจดบันทึก อาจารย์จึงพยายามที่จะพูดให้นักเรียนฟังเป็นประจำ แต่บางครั้งหนูก็รู้สึกว่าอาจารย์พูดผิดเวลาไป อาจารย์น่าจะพูดสิ่งเหล่านี้ให้นักเรียนฟังเมื่ออาจารย์เห็นว่านักเรียนเริ่มที่จะมีความอดทนน้อยในการฟังวิชาการมามากแล้ว เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับนักเรียน เรียกสมาธิให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

....อาจารย์สอนหนังสือดีมาก เวลาที่สอนมักจะย้ำบ่อยๆ กับสิ่งที่สอน สอนซ้ำไปซ้ำมา ถือว่าดีมาก ทำให้จำในสิ่งที่อาจารย์สอนได้ เพราะที่อาจารย์สอนส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบเกือบทั้งหมด และอาจารย์มักจะบอกข้อสอบในเวลาเรียน ซึ่งจะทำให้เป็นผลดีกับนิสิตที่ตั้งใจเรียนและจดตามที่อาจารย์สอน เรียนกับอาจารย์ไม่เคยเครียดเลย อาจารย์สอนสบายๆ ไม่ได้เคร่งครัดอะไร บางครั้งอาจารย์ก็มีการเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆ ที่ดี เป็นข้อคิดคติธรรมต่างๆ ให้กับนิสิต นิสิตที่ตั้งใจฟัง ตั้งใจจดก็จะได้ความรุ้ไป แต่ที่ไม่ได้ตั้งใจฟังก็จะทำให้เหมือนว่าคาบนั้นไม่ได้อะไรเลยจากอาจารย์ อาจารย์สอนเร็วมากทำให้จดใม่ค่อยทัน เพราะหนังสือเป็นภาษาอังกฤษล้วน อ่านเข้าใจยากมาก มีราคาแพง นิสิตบางคนก็ไม่ได้ซื้อ ทำให้ตามไม่ค่อยทัน การที่อาจารย์สอนคติธรรมต่างๆ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของอาจารย์

....อาจารย์ จะสอนเป็นแนวบูรณาการมากกว่าที่จะสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียว จึงทำให้เวลาที่เรียนไม่ได้รู้เพียงเรื่องเดียว แต่เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองอีกด้วย

...ท่านเป็นอาจารย์ที่มีความรู้รอบตัวมาก ในขณะที่สอนอาจารย์สามารถยกตัวอย่างข้างนอกเนื้อหามาประกอบการสอนและหาหลัก,ข้อคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนามาสอนและมีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชอบมากที่สุดคือความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง

...อาจารย์สอนได้ดีในระดับหนึ่ง การสอนบางครั้งก็มีการสอดแทรกประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ประสบมามากมาย บางครั้งมีการสอดแทรกเกี่ยวกับคติธรรมต่างๆ ไว้ สอนให้นิสิตเข้าใจในชีวิตมากขึ้น ทำให้การเรียนในชั่วโมงนั้นไม่เครียด เพราะเหมือนกับมีการหยุดพักเรื่องเรียนมาฟังเรื่องที่สบายๆ แล้วค่อยกลับไปเรียนใหม่ ทำให้นิสิตมีความสนใจที่จะเรียนในชั่วโมงนั้นได้ดี

...การสอนวิชานี้ รู้สึกว่าต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมเยอะมากเลยค่ะ รู้สึกว่าในแต่ละเรื่องอาจารย์จะไกด์ในสิ่งที่สำคัญ ส่วนเรื่องรายละเอียดนั้นจะหาอ่านเพิ่มเติมเอง ซึ่งข้อดีก็คือทำให้ได้ความรู้กว้างขึ้น ได้รู้จักการค้นหาความรู้เพิ่มเติม บางทีได้ความรู้ด้านอื่นๆ กลับมาด้วย เช่น รู้ว่าต้องเข้าเวปไซด์ไหน รู้ว่าหาหนังสือนี้ที่หอสมุดอยู่ตรงไหน ข้อเสียก็มีนะคะ คือ เหนื่อยมากค่ะ คงเป็นเพราะไม่ค่อยชินกับการเรียนแบบนี้มังคะ แต่ก็ดีค่ะ ทำให้มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนมากขึ้น  ส่วนเรื่องบรรยากาศในห้องเรียนเหมือนบางทีก็ดูกร่อยๆ นะคะ อยากให้อาจารย์เอางานที่สั่งให้นิสิตทำมาอภิปรายว่าเป็นอย่างไร ถูกต้อง ถูกทาง หรือมีไอเดียใหม่ๆ อย่างไร เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 
ขอเสนอต่อผู้ประสานงาน UKM ให้ชวน อ. beeman ตั้ง CoP เรียนรู้วิธีสอน    ข้อความใน บล็อก นี้ จะช่วยเปิดจินตนาการการพัฒนาวิธีการที่ อจ. จุดประกายการเรียนรู้ของลูกศิษย์ได้อย่างดีครับ