ทุกวันนี้โลกหมุนรอบตัวเราจนทำให้เรารู้สึกว่าเริ่มสับสน จากเมื่อก่อนนี้ที่คิดว่าจะก้าวตามทัน ด้วยวิวัฒนาการ เเละเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันใกล้มากเเต่ถ้าตราบใดเรายังไม่มีการเรียนรู้ เมื่อนั้นเเหละเราจะถูกก้าวข้าม หรือการถูกข้ามด้วยวิวัฒนาการ เเละเมื่อนั้นเราอาจจะเหมือนอยู่กลับไปสู่โลกของยุคดึกดำบรรพ์ ทุกวันนี้เราจึงต้องก้าวตามทุกวัน เมื่อไหร่ที่เราหยุด นั่นเเหละคือการถอยหลัง................