ดาราภรณ์ 16

บ้านพีน๊อกคิโอ ภาค 2

     การทำงานของวันที่ 25 พ.ย. เริ่มต้นเวลาทำงานที่ 8.30 วันนี้ต้องตัดต่องานเปิดตัวบ้านพิน๊อกคิโอที่ Capture ไว้จากเมื่อวานด้วยโปรแกรม Premeire Pro พี่โตอธิบายว่าการทำงานแบบนี้ไม่สามารถทำสคริปที่ตายตัวได้นอกจากสคริปที่วางไว้คร่าว ๆ เท่านั้น เพราะว่าเรามีตารางเวลาของงานเพียงอย่างเดียว (บ้านพิน๊อกคิโอนี้เป็นการร่วมมือระหว่ง กทม. และ คนอิตาลีโดยคนอิตาลีเป็นผู้ลงทุนและมีคนไทยเป็นผู้บริหาร เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กด้อยโอกาสทางสังคมจากมูลนิธิต่าง ๆ เช่น มูลนิธิปวีณา)

                                              

                                             "ตอนเนี้ยกำลังทำงาน"

     ขั้นตอนการทำ

 • เปิดโปรแกรม Premeire Pro
 • เลือก New Project
 • คลิก Brown เพื่อหางานที่เรา Capture ไว้ เมื่อเลือกงานได้แล้วจะปรากฎในช่อง Location
 • ตั้งชื่องานที่ช่อง Name ว่า Pinoc1
 • คลิก OK
 • คลิก File > Import
 • หางาน Pinoc1 ใน ไดรฟ์  J:/ เพื่อ Import > Open
 • ลาก Shot ที่เราต้องการจะทำงานกับมัน มาไว้ที่ Timeline

     จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการตัดต่องานตามเนื้อเรื่องที่มี หนูได้แบ่งการดำเนินเรื่องครั้งนี้เป็น 3 ส่วน คือ

 1. บทนำ ใช้ภาพบรรยากาศผู้คนในงาน เช่น ภาพ ผอ.สำนักการศึกษา,ภาพลุงติ๋วหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 3 ภาพ ดิสโซฟเข้าหากัน และภาพป้ายงายเปิดบ้านพิน๊อกคิโอ
 2. เนื้อเรื่อง เริ่มด้วยภาพรองผู้ว่ากทม.วัลลภ และ ทูตต่างประเทศ เข้ามาในงานและทักทายแขกผู้ใหญ่ในงาน > เชิญแขกผู้ใหญ่ขึ้นเวที > พิธีกรกล่าวแถลงการ > การแสดงของเด็กในบ้านพิน๊อกคิโอ >  ผู้ว่ากทม.เดินทางมาถึง > วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ > ชมการแสดงของเด็ก > แขกผุ้ใหญ่ขึ้นกล่าวเป็นรายบุคคล > มอบของรางวัลกล่าวขอบคุณ > พาเดินชมสถานที่โดยรอบ
 3. บทสรุป ในส่วนของบทสรุปนี้ยังทำไม่เสร็จค่ะได้เวลาเลิกงานซะก่อนไว้ทำต่อวันจันทร์ในเนื้องานที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสมบูรณ์ของเรื่องราว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของดาราภรณ์ความเห็น (0)