สารเคมีที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันนี้คือยาฆ่าแมลง ฉนั้นควรใช้อย่างระมัดระวัง  ก่อนใช้ต้องอ่านฉลากให้เข้าใจก่อน