ความประทับใจของพวกเราในเดือนพฤศจิกายนนี้  คือ งานเหมือดแอ่เกมส์  ที่พวกเราร่วมกันจัดขึ้นระหว่าง   22-25พย.2548   สนุกสนานกันทั่วหน้า และคิดว่าครั้งต่อๆไป  พวกเราคงจะได้ร่วมงานกันอีก