วันนี้เรามาทำงานกัน

อยากรวย อยากสวย อยากเด่น


ความเห็น (4)

IP: xxx.28.110.193
เขียนเมื่อ 

คนเราถ้าอยากเจริญในชีวิตต้องนำหลักธรรมมายึดถือคือ

1.   มีความประมาณในการบริโภค

2.   ดำรงชีวิตด้วยความประหยัดเดินสายกลาง

3.   หมั่นทำบุญ

IP: xxx.28.110.193
เขียนเมื่อ 

หลักในการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ไตรสิกขา    ศีล   สมาธิ    ปัญญา

ควรเป็น   ทาน    ศีล    ภาวนา

การดำเนินงานในโรงเรียนถึงจะประสบผลสำเร็จดี

 

                                             วิทยา   ชัยคินี

วิทยา ชัยคินี
IP: xxx.28.110.193
เขียนเมื่อ 

การพิจารณาสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นนิจ แล้วนำเข้ามาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอทำให้เกิดปัญญา 

                            วิทยา   ชัยคินี

วิทยา ชัยคินี
IP: xxx.28.110.193
เขียนเมื่อ 

การพิจารณาสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นนิจ แล้วนำเข้ามาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอทำให้เกิดปัญญา 

                            วิทยา   ชัยคินี