ารบริสุทธ์  และสารแขวนลอย  การกลั่นตามลำดับส่วน  การต้ม  การกรั่น  การหมัก  การดอง