อาจารย์จะบอกให้เป็นบุญตา         ปิดแอร์ซะเวลาอยูในห้องเรียน    เวลาอยู่นอกห้องเรียนก็เปิดแอร์รถซะ      ............. 

                                                           จาก

                                                       ผู้รู้    ครับผม