ทบทวน ผลสัมฤทธิ์ผู้เข้าอบรม โครงการ NEC รุ่นที่ ๖

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
AAR NEC 2547

ทบทวนผลสัมฤทธิ์ผู้เข้าอบรม โครงการ NEC รุ่นที่ ๖

 ผมได้ลองทบทวนจากเอกสารที่ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี ในฐานะหัวหน้าโครงการจัดอบรมผู้ประกอบการ จำนวน ๓๖ ท่าน ซึ่งได้ติดตามสองครั้ง คือ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ ผลที่เกิดขึ้น คือ มี กิจการเพิ่มขึ้นจาก ๒๐ กิจการ เป็น ๒๖ กิจการ มีเม็ดเงินที่ลงทุนใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม ๙ ล้าน เป็น ๑๐ ล้าน และ มีเงินที่ลงทุนใหม่ จาก ๑๖ ล้าน เป็น ๒๐ ล้านบาท  และ เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น จาก ครั้งแรก ๗๔ คน เพิม เป็น ๙๓ คน

 ศูนย์บริการวิชาการได้เรียนเชิญกลุ่มที่ผ่านการอบรมนี้ ๑๐ ท่าน จาก ๓๖ ท่าน มา "ลปรร" พบว่ามีสิ่งที่น่าเรียนรู้ดังนี้ครับ

 กลุ่มที่ ๑ ไม่ได้ทำอะไรเลยเนื่องจากยังมีภาวะหนี้สินเก่าติดค้างอยู่ทำให้ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อให้

 กลุ่มที่ ๒ ขยายผลผลิตเดิมจากฐานเก่าที่มีอยู่

 กลุ่มที่ ๓ เป็นกลุ่มที่ตั้งกิจการใหม่ โดยได้สร้างจากเครือข่ายที่เกิดระหว่างการอบรม

ข้างล่างเป็นภาพตัวอย่างที่เกิดจากการที่ผู้ประกอบการเกิดความคิดหลังจากเข้ารับแนวคิดจากทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การศึกษาดูงานครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)