ขอเชิญประธานองค์กรแพทย์ ทุกโรงพยาบาลในภาคเหนือได้เชื่อมต่อผ่าน Blog นี้

องค์กรแพทย์ เชื่อมต่อ สมานฉันท

การสื่อสารโดยใช้ Blog และ e-mail สดวกและรวดเร็ว  

ด้วยวิกฤตศรัทธาระหว่างคนไทยด้วยกัน มีรอยร้าวที่จะถูกถ่างแยกแตก

ไม่ว่าด้วยสื่อ หรือ ผู้ได้ประโยชน์จากการมีปัญหาระหว่างกัน

อย่าให้เราต้องกลายเป็นอย่างอเมริกา ที่มีการจ้องฟ้องร้องกันอย่างมาก

จนไม่สามารถรักษาผู้ป่วยอย่างราบรื่น การระแวงทำให้ยิ่งไม่กล้าให้สิ่งที่ดีที่สุด

คือความฉัยไวทันการณ์ ทันโรค

กลัวจนใช้เวลาอยู่กับการสืบค้นซ้ำย้ำ  ดูแล้วดูอีก ประชุมแบ่งความรับผิดชอบ

เขียนบันทึก ทำหลักฐาน  วิธีการใหม่ๆไม่กล้าใช้   ใช้เวลาทำงานกับกระดาษมากกว่า

ทั้งนี้แพทย์ถูกบังคับให้ทำเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้อง มากกว่าจริงใจ

ถึงเวลาที่ต้องใช้วิธีการทีจะสร้างความใว้ใจ จริงใจ ต่อกัน ด้วยระบบให้เข้าใจกัน

นั่นคือ การใช้ Mediation จะช่วยปรองดองสร้างความสันติสุข และแพทย์กับผู้ป่วยไทย

จะเป็นทีมร่วมกันเพื่อช่วยกันให้สุขภาพดี 

เมื่อป่วยจะหายเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาที่มีค่ายิ่งของชีวิต

มาทำป้อมกำแพงกันระหว่างกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมองค์กรแพทย์ภาคเหนือความเห็น (0)