ผมเป็นคนชอบเรียนรู้และปฏิบัติไปด้วยพร้อม ๆ กัน ช่วงนี้การจัดการความรู้หรือ KM กระแสมาแรง บางคนเพิ่งเริ่มเข้ามาร่วมวง ผมจึงอยาก Share ความรู้ทางทฤษฏีให้สักเล็กน้อย โดยอาศัยSlide power point  Model ปลาทูของท่านอาจารย์ประพนธ์ ผาสุขยืด ซึ่งผมได้มาจากท่านอาจารย์วิบูลย์อีกต่อหนึ่ง

   ขอเริ่มต้นว่า KM เป็นเครื่องมือของมนุษย์ ที่จะนำไปใช้ในการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ แต่เน้นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติหรือก็คือประสบการณ์ ที่มันเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อยู่ในแต่ละบุคคลมากบ้างน้อยบ้าง ออกมาเป็นขุมความรู้ที่จะถ่ายทอดกลับไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เป็นวงจรความรู้ โปรดติดตามอ่านบันทึกที่เขียนไปก่อนหน้านี้คือ ทำการบ้าน : การจัดการความรู้หรือ Knowledge management,  ทำการบ้าน : พบผู้เขียนการจัดการความรู้มือใหม่หัดขับ และ ทิศทางการจัดการความรู้ในชุมชน (1) ครับ

   ต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของภาพที่จะอธิบาย (depict=describe+picture หรืออธิบายด้วยภาพครับ)

     
     
     
 

คุณเอื้อ จุดไฟ, คุณอำนวย ใส่ฟืน, คุณกิจ ยืนพัด