เนื้อหาวันนี้เรียน 2 วิชา การบ้านเริ่มจะเยอะแล้ว ต้องหาที่ยึดเหนื่ยวอากาศก้อเริ่มเย็น

พรุ่งนี้ก้อต้องเรียนหนักอีกครึ่งวันแต่ก้อไม่ท้อยังมีความหวัง ในการเรียนจบตามหลักสูตร