ณรงค์ชัย 26/11/48 วันที่ 10 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้วันงานราชวินิตร่วมใจคราฟ
วันนี้ต้องเข้าทำงานแต่เช้าเวลา 06.00น. เมื่อถึงโรงเรียนก้พบว่าท่านผู้ปกครองที่มีความประสงคืเปิดร้านขายของต่าง ๆ กำลังเข้ามาภายในดรงเรียนเพื่อจัดร้านขายของต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงแต่ตัวใส่สูทผูกไท้ และเข้าห้องประชุมโรงเรียนราชวินิตเพื่อทำความเข้าใจและข้อตกลงต่าง ๆ กับทีมงานถ่ายทำรายการสดออกแพร่ในระบบวงจรปิดภายในโรงเรียน เวลา 10.30 น. พระองค์โสม เสด็จถึงโรงเรียนราชวินิต ได้เสด็จเข้าห้องประชุมโดยผมทำหน้าที่ถ่ายภาพวีดีทัศน์ซึ่งก็ต้องจับภาพตั้งแต่ทางเดินเข้าถึงที่ประทับและประทานรางวัลต่าง ๆ แต่บุคคลผู้กระทำคุรประโยชน์ หลังจากนั้นจึงเสด็จชมนิทรรศการภายในโรงเรียนที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งผมก็มีหน้าที่ตามถ่ายภาพในห้องต่าง ๆ หลังจากพระองค์โสมเสด็จกลับ ก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานต่าง ๆ เพื่อเก็บเป็นรายการเบื้องหลังงานในรายการโฮมรูมในทุกวัน จันทร์  พุธ  ศุกร์  เวลา 15.30 น. กลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)