ณรงค์ชัย 25/11/48 วันที่ 9 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้งานส่วนมากคือเตรียมงานราชวินิตร่วมใจครับ
วันนี้เริ่มแต่เช้าด้วยการถ่ายภาพนักเรียนในระดับชั้นป.5 ลงหนังสือ ราชวินิตสัมพันธ์ หลังจากนั้นจึงเขียนสคริปรายการโฮมรูมเรื่องไข้หวัดนกจนเสร็จสิ้นดดยเนื้อหาได้เปรียบเทียบถึงอาการไข้ที่แตกต่างระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก พร้อมทั้งแทรกการระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลว่าเข้าหน้าหนาวแล้วต้องประพฤติตนอย่างไรให้ไม่ให้สบาย หลังจากนั้นเวลา 12.00น. ได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตัดต่อรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ประกอบด้วย มอนิเตอร์ 2 เครื่อง มิกเซอร์ภาพ 1 เครื่องและเครื่องแปลงสัญญาณต่าง ๆ เพื่อทำการตัดต่อรายการสดในงานราชวินิตร่วมใจ หลังจากขนย้ายของเสร็จก็ติดตั้งและเดินสายไฟต่าง ๆ พร้อมท้งทดลองระบบว่าพร้อมใช้หรือไม่ผลปรากฏว่าไม่มีอะไรที่มีปัญหาต้องแก้ไขและพร้อมใช้ในงานราชวินิตร่วมใจได้จริง เวลา18.00น.กลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)