GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ฝึกอบรมผู้ประกอบการNEC รุ่นที่ ๗ และ ๘ ( ๒ )

หลักสูตรเข้ม ๙ โมดูล ๑๓๘ ชั่วโมง (ทฤษฎี,ศึกษาดูงาน,ให้คำปรึกษา)

NEC รุ่น ๗ และ ๘

 หลักสูตรที่จะเรียนให้ทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจมาเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการ อบรมบ่มเพาะมีดังนี้ครับ

 Module1: การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

 Module2: การวิเคราะห์โอกาสการลงทุน

 Module3: กลยุทธ์ทางการตลาด

 Module4: การบริหารการผลิต

 Module5: การบริหารองค์กรและบุคลากร

 Module6: การบริหารทางการเงิน ระบบบัญชี และ ระบบภาษีอากร

 Module7: การจัดทำแผนธุรกิจ

 Module8: การให้คำปรึกษา

 module9: ศึกษาดูงาน

สนในติดตามใน http://home.kku.ac.th/uac ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 8123
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)