เมื่อวานเขียนเรื่อง สูตรการทำงานก้าวหน้า

ซึ่งข้อแรกเป็นเรื่องของ การทำงานตรงเวลา (ทั้งมาและกลับ)       เช้านี้ก็มาทำงานเหมือนเคย ..แต่เช้าค่ะ..( คนที่ทำงานมักบอกว่า..มาแต่เช้าเชียว เลยตอบว่า  ทำงานเป็นภารโรงเปิดประตูให้ค่ะ ) ที่ทำงานเราใช้ระบบเครื่องตอกบัตร ใครมาช้ากว่า 8.30 น. ก็จะเขียนว่า คือมาสายค่ะ ใช้มาหลายปีแล้วค่ะ  บางคนก็บอกว่าดี ยุติธรรมดี บางคนคนก็ไม่ชอบ....      

      วันนี้ที่ทำงานมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นค่ะ (ไม่รู้แบบไหนจะใหม่กว่ากัน)  มีการเปลี่ยนแปลงระบบการลงเวลา มา-กลับ จาก เครื่องตอกบัตร   เป็น ลงลายมือชื่อ แทน โดยแยกออกเป็น ใบเซ็นชื่อเป็นแฟ้ม ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ใครมาก่อนเซ็นก่อนค่ะ