ความเห็น 179195

เครื่องวัดความตรงต่อเวลา

เขียนเมื่อ 

ท่านตาหยู 

  • ปกติเครื่องตอกบัตรทำงานตลอดค่ะ
  • ไม่มีลากิจ ลาพักผ่อนค่ะ ยกเว้นลาป่วย(ต้องซ่อมค่ะ)