ขอคั่นเขียนถึงขบวนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ด้วยบันทึกการมาศึกษาดูงาน KM แก้จนเมืองนคร ของคณะจากศูนย์อนามัยเขต 12 ยะลา ครับ

คณะของศูนย์อนามัยเขต 12 ยะลา มากัน 30 ท่าน นำโดย นพ.บุญยง รุจิราวรรณ CKO ดร.สุดารัตน์ ธีระวร นักวิชาการสาธารณสุข 8 ประธาน KM นพ.ประวิทย์ ชัยก้องเกียรติ นายแพทย์ 8 รองประธาน KM  และนางสาวจรินทรัตน์ แซ่น่า พยาบาลวิชาชีพ 7 เลาขานุการ KM มาถึงห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดแปดโมงครึ่งตามนัด

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชติดประชุมนายอำเภอ มาต้อนรับไม่ได้ มอบหมายให้ ผอ.กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ผอ.วิมล วัฒนา มาต้อนรับ และเล่าประสบการณ์ KM แก้จนเมืองนคร และจัดทีมงาน ทั้งทีม สสจ.นครศรีฯ ปกครองจังหวัด  KM ทีม ของ กศน.จังหวัดนครศรีฯ คณะคุณอำนวยในโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครในพื้นที่ซึ่งมีผม ครูแต้วเมืองคอน และทีมคุณกิจครัวเรือนซึ่งเป็นแกนนำหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการแก้จน จากบ้านบางพุดทรา หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อ.เมือง ซึ่งผมได้ติดต่อประสานไว้ ให้ประสบการณ์การทำงาน และสนทนาพูดคุย

3 ชั่วโมงของการ ลปรร. ดูเหมือนว่าจะมาคึกคักมากเอาตอนที่ทีมผู้เล่าจากพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบางพุดทรา ซึ่งผมประสานไว้ 3 ท่าน แต่เอาเข้าจริงผู้ใหญ่อาคม สุวรรณปากแพรก ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ที่ผมประสานไว้ได้นำแกนนำหมู่บ้านซึ่งเป็นลูกบ้านมาอีก 5 คน ผลัดกันกันเล่า และรับฟังข้อเสนอแนะ แม้เวลาจะมีน้อยแต่ผู้เล่าก็ได้ร่วมกันเล่าจนเห็นวิธีทำงานแก้จน แบบพึ่งตนเองเพื่อคืบสู่เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง ว่ามีแรงจูงใจอะไร และมีวิธีทำอย่างไร เรียนรู้จากผู้รู้ในหมู่บ้านด้วยกันอย่างไร ใช้ชุดความรู้ใดจัดการงานนั้นให้บรรลุเป้าหมาย ออกแบบการเรียนรู้กันอย่างไร เกิดมรรคผลอย่างไร มีอะไรให้เห็น ให้จับต้องสัมผัสได้บ้าง อะไรคือสิ่งภาคภูมิใจของคนทำงาน และอะไรคือเป้าหมายที่คิดไว้ว่าจะทำต่อไป

สิ่งที่ผมสรุปได้จากการพูดคุยบอกเล่าของผู้ใหญ่อาคมประการหนึ่งซึ่งถูกใจผมมากๆคือคนทำงานจะต้องทำงานด้วยใจที่อยากทำ ล้มลุกคลุกคลานบ้างก็ไม่ท้อ สู้ใหม่ด้วยวิธีการใหม่ต่อไป เมื่อทำสำเร็จแล้วแม้แต่เล็กน้อยก็ตาม ก็มีความภาคภูมิใจ นำความภาคภูมิใจนั้นภาคภูมิใจกันเองก่อน และอยากบอกอยากเล่าสิ่งนั้นให้คนอื่นได้รับรู้ด้วย อย่างคณะทีมาดูงานวันนี้ก็อยากให้ไปดูถึงพื้นที่เลย จะได้เห็นของจริง ท่านอื่นๆที่ร่วมเล่าก็สะท้อนออกมามีความหมายทำนองนี้เช่นเดียวกัน ผมคิดว่านี่กระมังที่เขาพูดกันว่าทำงานแบบ KM มันต้องระเบิดออกมาจากข้างใน

ภาคบ่ายเป็นกำหนดการเดินทางไปดูงานถึงพื้นที่จริงๆคือที่อำเภอพระพรหมและอำเภอลานสกา มีตัวแทนมารับไป ผมคิดว่ากว่าคณะดูงานจะเดินทางกลับยะลาคงจะได้ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการแก้จนเมืองนครไปตามสมควร ผมไม่ได้ตามไปอีกสองอำเภอด้วยก็ลากันที่ศาลากลาง ก่อนอำลาผมก็ได้บอกว่าถ้ายังไม่เต็มอิ่ม อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ติดตามจากบล็อกของผม หรือจากแพลนเน็ต KM สกุลเมืองคอน นพ.บุญยง รุจิราวรรณ ขอลิ้งค์ที่อยู่เป็นท่านแรก ผมก็รู้สึกดีใจ

ผมสังเกต KM ทีม ศูนย์อนามัยเขต 12 ยะลา ในวันนี้แล้ว รู้สึกว่าเขาตั้งใจที่จะมาเรียนรู้มาก  มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งหัวข้อกันศึกษา ไม่ทราบว่าแผงนิทรรศการ เอกสาร คำบรรยาย เรื่องเล่า และพื้นที่ต่างๆที่ได้ไปดู จะทำให้ได้สิ่งที่อยากได้ไปแค่ไหน คุณหมอบุญยง ประมวลกิจกรรมทั้งหมดแล้ว อยากให้แสดงความเห็นมานะครับ

เสียดายที่ทางฝ่ายศูนย์อนามัยเขต 12 ยะลา ไม่ได้เล่าในส่วนของยะลาเลย เพราะเวลาไม่อำนวย และเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายภาพมาให้ได้ดูบรรยากาศการต้อนรับ การพูดคุย ลืมชาร์ตแบบเตอรี่กล้องถ่ายรูปครับ

27 ก.พ. 50