เห็นภาพดอกไม้สวยใน File Album ของ gotoknow และที่อื่นๆ อยากจะมา edit ใหม่ เหมือนกัน แต่กลัวเจ้าของเขาจะหวง...

   ลองค้นจาก Tag ก็จะมีภาพดอกไม้ ที่ beeman ชอบ ดังนี้ (Link ไปที่ภาพ original เลย)

  ต่อไปก็เป็นภาพดอกซากุระ ซึ่งยืมมาจากที่นี่ http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/kankou/
flower/sakura/sakura.html

 

ซากุระ ๑ ซากุระ ๒ 
ซากุระ ๓ ซากุระ ๔

 

 

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin