การอบรมอาจารย์ ๓ เชิงประจักษ์เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

การสร้างความมั่นใจ

คุณครูทุกท่าน ที่จะเข้ารับการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จากการประเมินอาจารย์ ๓ เชิงประจักษ์ไม่ผ่านและคนที่สละสิทธิ์การประเมินด้านที่ ๓ คงทราบวันและสถานที่ว่าจะพัฒนาตั้งแต่วันที่ ๙ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ติดต่อกัน

ดังนั้นทุกคนต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับการพัฒนา และพร้อมรับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมิน ซึ่งจะมีการประเมินหลายรูปแบบและหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรือผลงานที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ การทดสอบประจำหน่วยหรือเรื่องของแต่ละเรื่อง การปฏิบัติการสอน และการทดสอบความรอบรู้ในวันสุดท้ายคือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ทุกคนจะต้องความเข้าใจในหลักสูตรการพัฒนา เตรียมหลักสูตรสถานศึกษาในสาระที่รับผิดชอบ ออกแบบการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และรายงานผลการพัฒนางาน ดังนั้น ครูแต่ละคนต้องเตรียมให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสื่อที่จะใช้ประกอบการออกแบบการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีต่างๆ นั่นคือต้องเตรียมเอกสารไปประกอบด้วย จะได้ทำกิจกรรมได้รวดเร็ว ไม่เครียด งานเสร็จทันเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม อีกประเด็นต้องเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเป็นสำคัญ ดดยเฉพาะสุขภาพจิตที่ดีและเข้มแข็ง จิตที่มีสมาธิ จะทำให้เกิดปัญญาและผ่านการประเมินทุกกระบวนการและทุกขั้นตอน ขออำนวยพรให้คุณครูทุกท่านจงมีแต่โชค ได้เลื่อนวิทยฐานะทุกคน สมกับครูที่ได้ชื่อว่า วิชาชีพชั้นสูง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยึดครูเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#ผลงานทางวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 80970, เขียน: 27 Feb 2007 @ 18:09 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 13:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
อย่างนี้ เพื่อนครูก็ต้องเตรียมอ่านหนังสือไปก่อนล่วงหน้า ตามหลักสูตรที่ใช้อบรม เพื่ออย่างน้อยเวลาวิทยากรพูดถึง  จะได้มีพื้นฐานบ้าง  และเป็นการดูหนังสือสอบข้อเขียนล่วงหน้า  แต่ก็น่าเห็นใจเพื่อนครูนะครับ เพราะเป็นช่วงที่นักเรียนใกล้สอบ ทำคะแนน แต่ก็จะมีโรงเรียนมัธยม ที่สอบเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว  ก็มีความกดดันพอสมควร  แต่เพื่อนครูที่ส่งผลงานไปเชื่อว่าท่านต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่งาน อยู่แล้ว  เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของท่าน  ลองอีกครั้งนะครับ  โอกาสดี มาให้ท่านอีกครั้ง ท่านต้องสำเร็จ