เมื่อสักครู่ได้เข้าไปแจมบันทึกอาจารย์ เรื่อง หน้าไหน ซึ่งได้เกริ่นว่า คนควรมี สี่หน้า(น่า) สี่หน้าพูดแล้วในบันทึกอาจารย์ JJ แต่บันทึกนี้จะพูดถึงคนห้าหัว (ขอย้ำ ! ไม่ใช่สองหัวนะคะ)      ห้าหัวนี้ท่านให้จำสามหัวแรก ระวังสองหัวหลัง คือ

  • หัวคิด  ริเริ่มสร้างสรรค์
  • หัวโขน ตำแหน่งหน้าที่-สั่งได้บันดาลได้  ..ได้ยศอย่าประมาท ได้อำนาจอย่าไปมัวเมา  ..หัวโขนไม่จีรังตลอดกาล เวลามีตำแหน่งสูง ๆ ระวังคนใกล้ชิดสองคน คือ ไอ้ต้อย  ทำวุ่น(ตามหลังนายต้อย ๆ  คือแอบอิงแอบอ้างอำนาจหน้าที่ ) กับ ไอ้จุ้น ทำพัง-ออกหน้า ประจบนาย  (ได้ครับพี่  ดีครับผม  เหมาะสมครับท่าน  ...ยามบุญเขายก  ยามตกเขาหยาม  คนรักมักจะคาดหวัง  คนชังมักจะคาดโทษ ) 
  • หัวใจ ใส่ความเสียสละ ทุ่มเท
ให้ระวังสองหัว
  • หัวคด  ทรยศหักหลัง
  • หัวหมอ มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
 พระราชธรรมวาที เมื่อครั้งบรรยายยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่น 33 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549