โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ

kong
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการส่งเสริมทันตสุขภาพโรงเรียนประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยมีโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรู้ 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง โรงเรียนสังฆวิถี โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย (จังหวัดนครสวรรค์) โรงเรียนบ้านเขาวง จังหวัดอุทัยธานี  โรงเรียนโนนทอง และโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (จังหวัดพิจิตร)

 สำหรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้จัดใน 2 รูปแบบคือ การนำเสนอทางวาจา โรงเรียนละ 15 นาที และนำเสนอทางการจัดบอร์ดนิทรรศการ  โดยให้มีการจัดกลุ่มหมุนเวียนเพื่อเรียนรู้และซักถามตามบอร์ดทั้ง 6 กลุ่ม  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทะลุเป้า จากเป้าหมาย 150 คน มีเข้าร่วมประชุมถึง 179 คน

จากการประชุมพบว่าผู้ประชุมมีความสนใจและใคร่เรียนรู้อย่างน่าชื่นชม โดยฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดกิจกรรมอย่างจริงจัง เมื่อมาเห็นรูปแบบโรงเรียนที่ได้รับรางวัลแล้ว ก็มีความรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นในการจัดทำกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ส่วนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลแล้ว เมื่อเห็นรูปแบบของโรงเรียนอื่น ๆ ก็มีความมุ่งมั่นที่จะนำกลับไปปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งยิ่งขี้นต่อไป

ในการประชุมจะเห็นได้ว่าโรงเรียนมีการเน้นรูปแบบที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  มุ่งหมายให้นักเรียนเป็นผู้คิด ทำ และกำหนดเป้าหมายการทำกิจกรรมด้วยตัวเอง  นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นในการนำเสนอ และตอบข้อซักถาม

ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งนี้คืออยากให้มีการแจกเอกสารที่เป็นตัวอย่างในการจัดอบรมให้มากกว่านี้ และน่าจะมีการประชาสัมพันธืกิจกรรมนี้ให้ได้รับรู้กันมากกว่านี้ 

อุปสรรค์ของการจัดประชุมคือการที่มีเงินงบประมาณที่ค่อนข้างน้อย (จาก สปสช. ผ่านงบกองทันตสาธารณสุข)  ทำให้ต้องใช้สถานที่ของทางราชการซึ่งแคบ รองรับกลุ่มผู้เข้าประชุมได้นิดเดียว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 8

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 80869, เขียน: 27 Feb 2007 @ 11:00 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 11:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)