เมื่อเวลาล้างเครื่องมือขูดผลไม้ กระต่ายขูดมะพร้าว ที่ขูดเนย ภาชนะที่มือหรือนิ้วล้วงไม่ถึง ให้ใช้แปรงสีฟันเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ช่วยชำระล้างได้อย่างดี