รายนามที่ปรึกษาโครงการ

  ติดต่อ

  บุคคลสำคัญแห่งยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง  

รายนามที่ปรึกษาโครงการ(คลีนิก)สมุนไพรต้านโรคไร้รัฐ เพื่อหว่านกล้ารักษาโรคไร้สัญชาติ

   1. รศ.ดร.มารค ตามไท   กรรมกายุติธรรมสันติวิธี  สภาความมั่นคงแห่งชาติ      • นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย   • ผู้อำนวยการสถานบันเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
2. รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา        สายสุนทร                   รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                
 

3. คุณสุดารัตน์ เสรีวัฒน์     คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ     ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก


4. อาจารย์รัชนี ธงไชย ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 

 

5. คุณสมบัติ  บุญงามอนงค์  ประธานกรรมการมูลนิธิกระจกเงา

5. คุณสุรพงษ์        กองจันทึกผู้อำนวยการศูนย์กะเหรี่ยงศึกษาและพัฒนา คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการ(คลีนิก)สมุนไพรต้านโรคไร้รัฐ เพื่อหว่านกล้ารักษาโรคไร้สัญชาติ

หมายเลขบันทึก: 80792, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:34:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บุคคลสำคัญแห่งยุคที่เปลี่ยนแปลง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)