บทความนี้ ไม่มีไรมาก เพียงแต่อยากจะขออนุญาตชื่นชม ชุนชนแห่งการเรียนรู้ GotoKnow.org 

เคยได้สมัคร GotoKnow ไว้นานแล้วครับ แต่ไม่ค่อยจะได้ว่างมาเขียนเท่าไหร่ เขียนแล้วก็ห่างหายไปนาน เพิ่งได้เริ่มกลับมาเริ่มเขียนใหม่ ก็เห็น GotoKnow ได้ถูกพัฒนาไปไกลเยอะมากๆ เลยครับ การมีคลังสมบัติความรู้ไว้ให้กับประเทศ จากรุ่นสู่รุ่นนี้ ช่างมีประโยชน์มากๆ เลยทีเดียว คลิกเข้าไปซักคน ก็ได้เจอคนแต่ละคนอีกมากมาย คลิกแต่ละคนเข้าไปอีก ก็เจอคนอื่นในระดับต่อไปอีกมากมาย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ one to many, แล้วกลายเป็น many to many จนกลายเป็นเครือข่ายได้อย่างดี

GotoKnow เป็นแหล่งข้อมูลแบบบูรณาการ หรือสหสาขาวิชา ในการรวมคนหลายๆ สาขาเข้าด้วยกัน สมานใจเข้าหากันและกัน ผสานวิชาการเข้าถึงกัน ดังนั้นวันหนึ่ง หากมีปัญหาขึ้นมาซักปัญหา คนใน GotoKnow อาจจะช่วยตีประเด็นปัญหานั้นให้แตก จากโครงสร้างใหญ่ กลายเป็นส่วนประกอบย่อยๆ ให้แตกลงไปจนสามารถแก้ได้ในระดับย่อยๆ จนในที่สุด ปัญหาใหญ่ๆ ก็สามารถจะร่วมกันแก้ไขได้

บทความดีๆ จากทุกๆ ท่านคงดีมากๆ เลยครับ ที่เก็บสะสมไว้เป็นฐานข้อมูล ผมว่าถึงวันหนึ่งคงกลายเป็นฐานตอบรับและดึงข้อมูลขึ้นมาร่วมใช้สำหรับผู้บริหาร ในระดับต่างๆ ได้

ผมขอชื่นชมคนที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าของ GotoKnow ทุกคนนะครับ ขอชื่นชมจากใจจริง ผมว่าคุณกำลังทำหน้าสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มขนาดสมองให้กับประเทศได้ โดยเฉพาะทีมพัฒนาและดูและระบบทุกคนนะครับ แอบปลื้มลึกๆ ว่าคนเขียนทำงานในมหาวิทยาลัยเดียวกัน

แต่ท้ายสุดแล้วก็ขอชื่นชมนักเขียนทุกคนมากๆ เลยครับ ทำให้ผมได้มีโอกาสอ่านบทความดีๆ หลายๆ บทความ ซึ่งยังไม่มีเวลาจะอ่านได้หมดเลย สงสัยชาตินี้คงอ่านได้ไม่หมดแน่ๆ ฮิๆ

ผมว่าการทำวิจัยหรือทำงานนั้น แก่นอย่างหนึ่งที่ผมมองคือการนำไปใช้จริง และคนมีส่วนร่วมในการใช้ หรือมีประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม ดังนั้น GotoKnow ก็ถึงขั้นนั้นแล้วครับ

ขอเป็นกำลังใจในการเขียนโปรแกรมนะครับ ผมเองก็ส่วนหนึ่งที่ทำเขียนโปรแกรมเหมือนกันครับ แต่ไม่ค่อยได้แตะฐานข้อมูลมากเท่าที่ควร ไปขลุกอยู่กับพวก การจำลองแบบต่างๆ มากกว่า

จงสู้ต่อไปนะครับทุกๆท่าน

ขอแสดงความนับถือ

เม้ง  สมพร ช่วยอารีย์