การพัฒนาชุดความรู้

  ติดต่อ

  การพัฒนาชุดความรู้ การเขียนแบบเล่าเรื่อง และการเขียนแบบวิเคราะห์  

1.  เขียนแบบเล่าเรื่อง <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> จุดเด่น   ภาษาสละสลวย    รายละเอียดมาก   รูปแบบหลากหลาย </li></ul>-          ข้อพิจารณา        เนื้อหามาก   ยากต่อการนำไปใช้   อย่างเป็นรูปธรรม  อาศัยทักษะการเขียน   การลำดับเรื่องราวสูง <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">2. เขียนแบบวิเคราะห์</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">     จุดเด่น  ประเด็นชัดเจน เจาะจง  นำไปประยุกต์ใช้ง่าย</p>ข้อพิจารณา   เขียนเป็นระบบ  ขั้นตอนชัดเจน  มีทักษะการเขียน  การคิดเชิงวิเคราะห์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอปากพนัง

หมายเลขบันทึก: 80780, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:50:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)