งานที่ท้าทายของ ผู้อำนวยการ

  Contact

  อนุบาลฉะเชิงเทรา erkm edkm  

เมื่อประมาณ ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ท่านผู้อำนวยการฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจังหวัด ในการจัดสร้างให้วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  เป็นอารามหลวง ซึ่งจะใช้อาคารส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม จงเป็นผลเร่งด่วนและที่ต้องเร่งสร้างอาคาร เพื่อรับนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ต้องย้ายจากที่ตั้งเดิม ซึ่งอยู่คนละฝั่งกัน ในการก่อร่างสร้างอาคารใหม๋ครั้งนี้ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเลย แต่ท่านผู้อำนวยการได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่ 5 ล้าน ตัวผมเองเคย คุยเล่นกับท่านผู้อำนวยการว่า ให้ครูร่วมเริ่มต้นกันคนละ พัน บาท แต่ท่านกลับบอกว่า ไม่เคยอยู่ในความคิดผมเลย ( แล้วท่านจะหางบจากที่ไหนกันหนอ)

    

เท่าที่พบ ก็มีแต่พี่ทหารที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน แต่ไม่แจ่มชัดเรื่อง ค่าจ้าง  แต่อย่างไรเสีย เปิดภาคเรียนใหม่ อาคารที่กำลังสร้างจะต้องเสร็จทันใช้งาน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In อนุบาลฉะเชิงเทรา

Post ID: 80781, Created: , Updated, 2013-09-06 17:50:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #อนุบาลฉะเชิงเทรา erkm edkm

Recent Posts 

Comments (1)

tadsanee
IP: xxx.157.153.240
Written At 

อาจารย์คะ

     จากที่ได้พบกับทีมจ้ดการความรู้ มีความรู้สึกว่าท่าน ผอ. มีภาวะผู้นำ และทีมก็มีความรัก ผูกพันกับโรงเรียนมาก คงไม่เกินความสามารถเป็นแน่

     ลองใช้เครื่องมือ km กับการหาเงินก้อนนี้สิคะ จะเป็นรูปแบบตัวอย่างได้เลยค่ะ

     ขอบคุณอาจารย์เป็นพิเศษที่ขยันเขียนบล็อกค่ะ