ตอนที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการพัฒนาตนแบบมีเป้าหมายในใจไปแล้ว 1 ตอน เรามาว่าถึงขั้นตอนต่อไปกันครับนั่นคือ  self Improvement คือการปรับปรุงและพัฒนาตนเองโดยเริ่มตั้งแต่สิ่งง่ายๆที่อยู่รอบตัวเรา ด้วยการจัดระเบียบสิ่งที่ต่างๆของเรา จนไปถึงการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดี จัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ให้เกิดผบกระทบขึ้น หัวข้อนี้จะทำให้เราสามารถจะบริหารเวลาที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ได้ผลงานที่มีคุณภาพออกมาได้มากสอดรับกับแนวทางการเพิ่มผลผลิต