การได้เรียนในคณะศึกษาศาสตร์เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมาก  ได้รับความรู้และได้เพื่อนใหม่ที่ต่างวัยกันถึง  9  คน