เขียนบันทึกอย่างไร โดนใจผู้อ่าน

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผมชอบวิเคราะห์ เพราะได้ฝึกความคิดและการสังเกต

    ผมชอบวิเคราะห์ เพราะได้ฝึกความคิดและการสังเกต รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค (สื่อ) อย่างบันทึกที่อยู่ใน gotoknow ที่มีเรื่องหรือประเด็นคล้ายกัน ตีพิมพ์พร้อม ๆ กัน ยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือ compare ระหว่างบันทึก 2 คู่ (ขออนุญาตเจ้าของบันทึก ณ ที่นี้ด้วยครับ) คือ

  1. รวมพลคนเขียน blog ในชมุชน NUKM blog กับ รวมพลคนเขียนบล็อก ในชุมชน NUKM blog  rating (มีผู้เข้ามาอ่าน)  เวลา 11.00 น. 20 : 25  และ ไม่มีผู้แสดงข้อคิดเห็น เหมือนกัน
  2. อิทธิพลของภาพยนตร์ กับ จับผิดหนัง "แดจังกึม" พร้อมเอาภาพสวย ๆ มาฝาก rating เวลา 11.20 น. 42 : 77 ข้อคิดเห็น 5 : 2

    จากข้อหนึ่งกับ ข้อสองนี้ ผมขอตั้งข้อสังเกตสำหรับคนที่เขียนบันทึกว่า "เขียนบันทึกอย่างไร โดนใจผู้อ่าน" เป็นข้อ ๆ ดังนี้ (สำหรับผู้ที่ต้องการให้มีผู้เข้ามาอ่านมากๆ)

  • เรื่องที่จะเอามาเขียนบันทึก อยู่ในกระแสความนิยมหรือเปล่า อย่างในข้อ 1 เป็นเรื่องแคบภายในชุมชนม.นเรศวร คนที่เข้าไปอ่านส่วนมากก็อยู่ในมหาวิทยาลัย ส่วนเรื่องในข้อ 2 เป็นหนัง/ละคร/ภาพยนตร์ ที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม
  • ชื่อบันทึก ข้อ 1 คล้ายๆ กันไม่มีข้อแตกต่าง ข้อ 2  ชื่อแรก "อิทธิพลของภาพยนตร์" อ่านชื่อเรื่องไม่มีชือ "แดจังกึม" คนก็ข้ามไป ส่วนชื่อที่สอง มีคำว่า "จับผิด" และ "แดจังกึม" คนสนใจมากกว่า เพราะมีประเด็นที่อยากจะรู้มากกว่า
  • มีรูปภาพให้ดูน่าสนใจมากกว่า
  • สไตล์การเขียนรวมทั้งสำนวนการเขียนก็มีส่วนต่อการเข้ามาอ่าน
  • จุดประสงค์ของการเขียนและการสื่อถึงคนอื่น
  • ประโยชน์หรือความรู้ที่ผู้อ่านจะได้รับ
  • อื่น ๆ ......ช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับ .......

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)