25-26 พย 48 พญ.นิภาพร อรุณวรากรณ์,คุณเอื้อมเดือน นามวิเศษและคุณปริญญา ใจหมั้นทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานจาก โรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้มีโอกาสร่วมกระบวนการจัดการความรู้(KM) ที่ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ นับว่าเป็นโอกาสดีของ รพ.วิเชียรบุรีเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เราได้เรียนรู้การทำ KM ซึ่ง รพ.ชุมชนอย่างเรา เพิ่งจะได้เริ่มเรียนรู้ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ขอบคุณอาจารย์วัลลาที่ให้โอกาส ขอบคุณที่เทอรูโม่สนับสนุน เราชาววิเชียรบุรีจะนำความรู้ที่ได้มาใช้กับทีมเบาหวานและผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่ของเราอย่างเต็มที่ค่ะ