Relation on family tree กับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

สถาบันที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ลืมตาดูโลกนี้ ครอบครัว... ความสัมพันธ์ ความรักและความห่วงใย นำสู่ความสุขในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานร่วมกัน

               การดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก แต่ใครจะรู้ว่าความยุ่งยากสามารถลดลงได้ด้วยสถาบันที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ลืมตาดูโลกนี้  ครอบครัว... ความสัมพันธ์ ความรักและความห่วงใย นำสู่ความสุขในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานร่วมกัน

               ความคิดเริ่มต้นที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเล็ก ๆ ชื่อ นาราก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เริ่มจากการได้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในชุมชน จำนวนมากขึ้น และพบปัญหาในการดูแล คำถามมีว่า ใครจะเป็น key of success "ครอบครัว"นั้นเอง

              ทีมสหวิชาชีพของเรา ได้วางแผนทำกิจกรรม 3 ระดับ โดยในระดับแรกเราเริ่มด้วย

              การแกะรอย ตามผังเครือญาติ เพื่อทำความรู้จักทุกคน ใน Family tree, ค้นหาปัญหา , สร้างสัมพันธภาพ พูดคุย แล้วนำกลับมาพูดคุยในทีมเพื่อสรุปสิ่งที่ได้รับมา

              จากนั้นก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

               จากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้นำเราไปสู่กิจกรรมครอบครัวบำบัด บางกิจกรรมที่เราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึก  ปิติ  ขึ้น อย่างเช่น  คุณยายแส ซึ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาในการดูแลเท้า และมีภาวะแทรกซ้อนจากพยาธิสภาพของโรค นอกจากนั้น  คุณยายยังมีภาวะเครียดอีกด้วย  จากการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของเรา ครอบครัวร่วมกันดูแลคุณยาย ตั้งแต่คุณตาที่รักคุณยายมาก นำทะเบียนสมรสเก่า มาก ๆ มาขอให้เราใส่กรอบไปมอบให้คุณยาย, ลูกหลาน ดูแลคุณยาย และเฝ้าระวังความเครียดของยาย , และ มีหลานที่ไม่ต้องทำงานนอกบ้านมาดูแลคุณยายตั้งแต่การกินอาหาร, การกินยา ,และได้เรียนการนวดเท้าเพื่อนวดให้คุณยาย

             การจัดกิจกรรมนี้ ใช้เวลามาก และ ใช้ใจเป็นอย่างมาก แต่ผลที่ได้รับมาคุ้มกับเวลาที่ใช้ไป และ ต่อเติมกำลังใจให้พวกเรา  พวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานด้านนี้.......

  ขอขอบคุณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ที่ช่วยอำนวยให้ข้อความนี้สำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวาน-PCU-นารากความเห็น (2)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ประทับใจเรื่องการแกะรอยครอบครัวของทีมคุณหมอสกาวเดือนมากๆ ค่ะ
นิพัธ
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
หมอสกาวเดือนนำความรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ได้อย่างน่าสนใจครับ เล่ามาให้ฟังบ่อยๆนะครับ