เบาหวานครบวงจร

โรงพยาบาลแม่พริก เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ห่างจากตัวเมือง 120 กิโล ประชากร 15000 คน อาชีพส่วนใหญ่เกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธ อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานอันดับ 3 ภาวะแทรกซ้อนสูง ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ อัตราการขาดนัดยังมีมาก เราจึงได้มีการสร้างทีมและพัฒนาระบบเบาหวานครบวงจรขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเบาหวานพริกขี้หนูความเห็น (2)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

อย่าลืมเล่าต่อนะคะ กำลังคอยติดตามอยู่ค่ะ

กรรณยิการ์
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้เขียน เราพยายามเขียนของเราอยู่เหมือนกัน