โครงการตลาดนัดคนรักษ์เท้า   เนื่องในวันเบาหวานโลก พ.ศ.2548   เน้นการดูแลเท้าตาม บัญญัติ 10 ประการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลหาดใหญ่  ในวันที่  15  พ.ย. 2548 ที่ผ่านมา  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยและญาติที่เคยเข้าโครงการลดน้ำตาลให้หวานใจ จำนวน  150  คน  กิจกรรมที่ดำเนินการ  มีการจัดแบ่งการเรียนรู้เป็นฐานต่าง ๆ   เช่น   ฐานที่หนึ่ง มีการนำผู้ป่วยไปทำความสะอาดเท้าการฟอกสบู่  เช็ดซอกเท้า  การทาโลชั่น (ติดตามตอนต่อไป..................)