ความเห็น 5587

การเรียนรู้เบาหวาน

วีรพัฒน์
IP: xxx.152.5.7
เขียนเมื่อ 

ผลตรวจ คัดกรอง เสียง เบาหวาน ของ คุณ จงอรกมล เป็นอย่างไร บ้าง     KM  ลปรร กันบ้าง

อย่าลืม KM ไปใช้กับชีวิตจริงน่ะ   อย่าให้ นังเบาหวาน พาเราไปเป็นพวกมัน   เราจะเป็นพวกอ่อนหวาน  เอว หาร 2