•  วันนี้ได้เป็นวิทยากรอบรมการสมัคร blog ของเว็บ Gotoknow ให้ พี่ๆ ศบอ./ศบก.  (กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา )ให้มี Blog เป็นของตนเอง  และสอนการเชื่อมเพลนเน็ตไปยังเว็บ Gotoknow ของ ผอ.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เพื่อสร้างเครือข่าย ปัญหาคือ จะเกิด Error เนื่องจากเข้าที่ละหลายๆเครื่องพร้อมกัน  แต่บรรยากาศสดใส สดชื่น ทุกคนที่เข้าอบรมไม่มีท้อถอย ทำจนสำเร็จ  ขอปรมมือให้กับผู้พยายามทุกคนที่ทำสำเร็จ อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ 
  • วันนี้รับหน้าที่ถ่ายเอกสารให้ กศน.เชิงเทรา

          1 วัน ปฏิบัติ 2 รอบ

          รอบเช้า  10.00 น.

          รอบบ่าย  14.00 น.

  • แก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์โนรี  เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงผลไม่ปกติ ตัวหนังสือผิดขนาด และรูปแบบเปลี่ยน เนื่องจากอาจมีใครเผลอไปปรับแต่งโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแก้ปัญหาอย่างผ่านฉลุย