การอบรม ธรรมปฏิบัติ โดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

      วัสดีครับทุกๆ ท่านที่ได้เข้ามาอ่าน blog แห่งนี้ ผมเองจะอาศัย blog แห่งนี้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอนคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ครับ โดยจะเป็นการนำเสนอส่วนตัวของผมเอง ควบคู่ไปกับ website : www.WisdomInside.org ครับ
 
    โดยบทความนี้ถือเป็นบทความแรกปฐมฤกษ์ในการเขียน blog ครับ โดยในแต่ละวัน ทีมงานของพวกเราทุกคนซึ่งเป็นอาสาสมัคร ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ใครที่ว่างก็จะออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เท่าที่กำลังของพวกเราจะทำได้ พวกเราไม่มีเงินทุนสนับสนุนจากที่ไหน อาศัยกระเป๋าของตัวเอง และก็ไม่มีนโยบายในการเรี่ยรายขอรับบริจาคจากที่ใดทั้งสิ้น เพราะพวกเราอยากทำกันเอง มีก็ทำ ไม่มีก็พักไปก่อนเท่านั้นเองครับ
 
     แต่ละวันที่ออกไปสอน ก็จะเอาผลงานขึ้น เว็บไซต์ของเรา คือที่ www.wisdominside.org และจะ update และพัฒนาไปเรื่อยๆ ครับ

     และในแต่ละวันที่พวกเราออกไปเผยแพร่นี้ พวกเรามีความคิดอะไร หรือแนวทางอะไรที่น่าจะทำให้สังคมเราดีขึ้นได้ ผมก็จะขอเอามานำเสนอไว้ ณ พื้นที่แห่งนี้ เผื่อที่อาจจะมีบางท่านซึ่งเห็นดีเห็นชอบกับแนวคิด จะเอาไปขยายผลให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อสังคมของเราได้จริงครับ

     ท่านสามารถไปชมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบันทึกของวิทยากรท่านอื่นได้ที่ "รวมแหล่งประสบการณ์ตรงของวิทยากร" ครับ

-----------------------------------------------

เว็บแนะนำครับ  

ศูนย์รวมข้อมูลการเผยแพร่ การเรียนการสอน วิชา ธรรมกาย
เว็บบอร์ดของเว็บ Wisdominside
เว็บ Wisdom Inside ภาคภาษาไทย
ตำราเกี่ยวกับวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรสำหรับให้ค้นคว้า ฟรี!!
Blog of Free Meditation Training

ประชาสัมพันธ์

 
 โปรแกรมทัวร์และจองโรงแรมจากทั่วโลก

Around the world Booking & tour

Thailand hotels booking

Interesting Websites Network

Travel Cheap Books Reviews