ตะแบกไทย

 เก็บมาฝาก ก่อนจากไป

"ตะแบก ต้นไม้ไทย สดใส ใจสะอาด"

ตะแบก

ภาพดอกต้นตะแบก ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น สวยไม่แพ้ดอกซากุระ

ตะแบก

ภาพ ดอกตะแบก สีม่วงสดใส ใจสะอาด

ตะแบก

ภาพ ดอกตะแบก ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซากุรั

ภาพ ดอกซากุระที่โอกินาวา

 ดอกตะแบกไทย และ ดอกซากุระ ต่างคนต่างสวย เป็นดอกไม้ ทำให้ชีวิตสดชื่น เสมือน KM เครื่องมือที่ทำให้ตื่นออกจาก "อวิชชา"

JJ2007