เนื่องจากงานขอบคุณนักกิจกรรม เมื่อวันที่เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนของการจัดนิทรรศการดังนี้ 1.ประมวลภาพกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน 2. เกียรติบัติผู้ได้รับรางวัล พร้อมเข้ากรอบ 3. ประวัติผู้ได้รับทุน 4. ประวัติผู้ได้รับเหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาที่จำกัด จะว่าไปแล้วก็ค่อนข้างน้อยนิดมากสำหรับงานที่เรียกว่ากราฟิกส์ เพราะต้องจัดประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละด้าน โดยเราจะต้องคัดเลือกภาพกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น.1. ด้านนิสิตสัมพันธ์ 2.ด้านชุมชนสัมพันธ์ 3. ด้านกีฬา 4.ด้านบำเพ็ญประโยชน์ 5.ด้านศิลปวัฒนธรรม จากคอมพิวเตอร์และแผ่นซีดีที่สำรองข้อมูลไว้ เสร็จแล้วต้องตกแต่งภาพ แล้วนำมาจัดรูปแบบให้สวยงาม สุดท้ายคือการพิมพ์

         ปัญหาที่พบคือ เราจะเสียเวลาอย่างมากกับการเลือกภาพต่างๆ ซึ่งทำให้เหลือเวลาน้อยนิดสำหรับการออกแบบและจัดพิมพ์ ยังไม่รวมเกียรติบัตรและประวัติผู้ที่ได้รับเชิดชูเกียรตินะคะ

       การแก้ไขปัญหา คือ จากงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด ดิฉันและทีมงานติดต่อไปยังร้านพิมพ์ เค้าเรียกว่าพิมพ์ภาพไวนิล หรืออะไรซักอย่างนี่แหละค่ะไม่แน่ใจเหมือนกัน อิอิ เพื่อความรวดเร็วและสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในหลายโอกาสต่อๆไป ปรากฏว่าจากการสอบถามครั้งแรกราคาต่อแผ่นที่ขนาด 1.5 m x 2.0 m ถ้านำไฟล์ที่จัดและออกแบบเรียบร้อยเอาไปพิมพ์อย่างเดียว ราคา 380 บาท แต่ถ้าให้ออกแบบให้พร้อมพิมพ์ 450 บาท มติคณะทำงานตกลงส่งไฟล์ภาพให้ร้านดีกว่าเพื่อประโยชน์ในหลายๆด้าน อิอิ (เราก็นึกใจว่าสบายแล้วเรา)

         การแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องคัดเลือกภาพในแต่ละกิจกรรมไว้เป็นหมวดหมู่ และทำการคัดเลือกภาพที่เหมาะสมไว้ด้วยในแต่ละกิจกรรมเพื่อความสะดวกในการจัดประมวลภาพในครั้งต่อไป

         กว่าเราจะคัดภาพเสร็จก็เย็นวันที่ 22 กพ.50 แล้ว รีบส่งร้านทันที แต่พอร้านจะส่งมอบงานให้เรา กลับมีการผิดพลาดในเรื่องของการเข้าใจผิดในราคาต่อแผ่น ปรากฏว่า ราคาเดิม 450 บาทต่อแผ่น แต่ตอนนี้ 450 บาท ต่อ 1 ตารางเมตร สรุป แผ่นหนึ่งมี 3 ตางรางเมตร ก็คูณเข้าไปเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 3 เท่าตัวค่ะ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ เราได้งานที่ทันเวลาพอดีค่ะแต่เสียงบประมาณเพิ่มขึ้น เพราะความไม่รอบคอบของเราเองค่ะ

         วันที่ 23 ก.พ.50 ดิฉันก็นั่งออกแบบเกียรติบัตรและpage ประวัติผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด ด้วยโปรแกรม pagemaker , Photoshop, และ ILLustrator ซึ่งลองทำหลายแบบมากๆ กว่าจะได้ข้อสรุป แต่ก็เสร็จทันเวลาประมาณ ตีหนึ่งของวันที่ 23 ก.พ.50 จากการทำงานที่ทุลักทุเลบริเวณโต๊ะดิฉันเต็มไปด้วยกระดาษ ที่ทั้งใช้งานได้และไม่ได้จากการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์สีแบบอิงค์เจตค่ะ (คงพอรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงช้า) 

        วันที่ 24 ก.พ.50 เวลาประมาณ 13.00 น. คณะทำงานของเราก็ช่วยกันติดบอร์ดและจัดนิทรรศการ สุดท้ายนี้ ก็ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านค่ะที่ช่วยกันทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี