ใช้น้ำมันเปลวหมู หั่นและเจียว กรอกใส่ภาชนะ แช่เย็นให้แข็งแทนเนยได้สำหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นเนย