การใช้สีของพริกให้เหมาะกับแกง พริกแห้งเม็ดใหญ่ ใส่ในเครื่องปรุงแกงมัสหมั่น มีสีแดงคล้ำ ใส่ในแกงคั่วหรือแกงคั่วส้ม จะมีสีส้ม ถ้าใส่ในแกงกะหรี่ ต้องใช้พริกเม็ดใหญ่สีส้มผสมผงกะหรี่ จะมีสีส้มอมเหลือง