แกงเผ็ด พอเห็นสีของน้ำแกง ก็พอมองออกว่าเป็นแกงอะไร สีแดงเป็นแกงเผ็ดไก่ แกงเผ็ดเนื้อ สีแดงคล้ำเป็นแกงมัสหมั่น สีส้มเป็นแกงกะหรี่ สีส้มอมเหลืองเป็นแกงคั่ว แกงคั่วส้ม สีเขียวเป็นแกงเขียวหวาน