ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย/จิต

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เช่น 6 อ.กับการดูแลสุขภาพตนเอง, การฝึกสมาธิ, ตัวอย่างการออำกำลังกายแบบไทเก็ก ฝึกวิปัสนาเบื้องต้นโดยการเดินจงกรม, ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน (พาหุง และชินบัญชร), การแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ

     ลุงบุญรัตน์ เกตุสุวรรณ ประธานชุมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.เขาชัยสน ได้มาดักรอผมวันนี้ในช่วงเวลา 13.00 น. ขณะที่ผมมาถึงห้องประชุมของ รพ.เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ "สิทธิคนพิการ" แก่ จนท.สาธารณสุข 100% ผมเห็นท่านก่อน ก็แวะเข้าไปไหว้และทักทายโดยไม่ทราบว่าท่านมารอผมหรอก

     เมื่อทักทายกันผมก็ขอนุญาตเอากระเป๋าโน๊ตบุคไปให้ทีมงานได้ติดตั้งเข้ากับเครื่อฉาย ซึ่งท่านก็เดินไปกับผมก่อนจะมอบเอกสารซึ่งเป็นโครงการ "ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย/จิต และอนุรักษ์วัฒนธรรม" ของชมรมให้ผมมาลองอ่าน และศึกษาดูว่าจะเชื่อมต่อกับโครงการ "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพ" ตามที่ท่านได้ยินข่าวมาอย่างไรได้บ้าง ในการที่จะทำให้ชมรมฯ ได้ขยายการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุให้กว้างขวางออกไปอีก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในอำเภอเขาชัยสนที่มีอยู่อีกมากที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมฯ แล้วท่านก็ขอตัวกลับ เนื่องจากผมก็ได้เวลาทำหน้าที่แล้ว

     ผมกลับมาเปิดดูคร่าว ๆ ก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่าน เป็นเอกสารที่หน้าประมาณ 30 หน้า บอกเรื่องราวกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว กำลังดำเนินการอยู่ และแผนที่จะดำเนินการในลำดับขั้นต่อไป โดยเฉพาะมีแผนงานหนึ่งคือ การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม (ณ วัดอุดมวราราม) เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย/จิตก่อนการแห่ผ้าขึ้นพระธาตุวัดเขียนบางแก้ว ที่อ่านคร่าว ๆ พบว่าเป็นความพยายามจะขยายกิจกรรมนี้เป็นระดับจังหวัด เพราะเหตุว่า "พระธาตุวัดเขียนบางแก้วไม่ได้เป็นสมบัติเฉพาะของคนเขาชัยสน" ผมอ้างตามที่เขียนไว้

     แต่ที่ผมอ่านดูแล้วเห็นชัดเจนจากตารางการดำเนินงาน (2 วัน 1 คืน) ก็คือ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เช่น 6 อ.กับการดูแลสุขภาพตนเอง, การฝึกสมาธิ, ตัวอย่างการออำกำลังกายแบบไทเก็ก ฝึกวิปัสนาเบื้องต้นโดยการเดินจงกรม, ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน (พาหุง และชินบัญชร), การแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)