บัวบก ผักอินทร์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีฯ กศน.พัฒนาแปรรูป เพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพ

ผักอินทร์ บัวบก จากความรู้ชุมชน ทึ่มีคุณค่า ของชุมชน
                            

บัวบก พืชอินทร์ มีคุณค่า จาก การจัดการความรู้  KM

      

                                                           

สรรพคุณของบัวบก                  ช่วยรักษาบาดแผลสด แก้อาการอ่อนเพลีย     ช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่วยรักษาแผลอักเสบมีหนองช่วยปัสสาวะแก้อาการเจ็บคอ   แก้อาการอาเจียนเป็นเลือดช่วยบำรุงสมอง  ช่วยบำรุงหัวใจ แก้อาการร้อนใน       กระหายน้ำ แก้อาการช้ำใน ลดความดันโลหิตสูง         ลดอาการแพ้ต่างๆ   -                    สูตรการทำขนมทองม้วนบัวบก               

       1.  แป้งมัน             3              กิโลกรัม  2.  น้ำตาลทราย    2.5         กิโลกรัม 3.  ไข่ไก่                3              ลูก   4.  มะพร้าว   1              กิโลกรัม  5.  งาดำ 10 บาท 6.  เกลือ 1     ช้อนโต๊ะ 7. ใบบัวบก 1  กิโลกรัม

ขั้นตอนวิธีทำ

    1.   คั้นน้ำกะทิผสมกับน้ำบัวบก  ใส่น้ำตาลลงไปคนน้ำกะทิกับน้ำตาลให้เข้ากัน   2.นำแป้งผสมกับไข่  เคล้าให้เข้ากัน3         ใส่น้ำกะทิที่ผสมบัวบกและน้ำตาลที่เตรียมไว้  ลงไปในแป้งซึ่งผสมกับไข่  เคล้าให้เข้ากันแล้วหั่นใบบัวบก  พร้อมงาดำผสมแป้งหมักไว้  1 2  ชั่วโมง4         นำแป้งที่ผสมทุกอย่างที่หมักเรียบร้อยแล้วใส่ในพิมพ์แล้วม้วนตามต้องการ 

 ก้วยเตี๋ยวบัวบก

  ส่วนผสม  1เส้นก๋วยเตี๋ยว(เล็ก,ใหญ่,บะหมี่)  2ลูกชิ้นปลา(แบบยาว,แบบกลม)3 หมูแดง4   ใบบัวบก 5 น้ำซุป 6 ต้นหอม7, ผักชี 8เครื่องปรุง(น้ำตาล,น้ำปลา,ถั่วปน9 ,ตั้งฉ่าย,กระเทียม,พริกปน,พริกน้ำส้ม) 

ส่วนผสมน้ำซุป    

1  น้ำ          5       ลิตร 2  คนอร์         2       ก้อน  3  ซอสถั่วเหลือง  4  ช้อนโต๊ะ 4  ซีอิ้วแดง         1   ช้อนโต๊ะ   5  เกลือแกง        4  ช้อนโต๊ะ6   น้ำตาลทราย   7  ช้อนโต๊ะ   7  หัวไชเท้า         2  หัว  8 กระเทียมหัวใหญ่  2  หัว 9  รากผักชี  (พอประมาณ)  10เครื่องยาจีน  1    ห่อ 11 กระดูกข้อหมู  1    กิโลกรัม 

ส่วนผสมหมูแดง    1 หมูเนื้อแดง  1  กิโลกรัม  2 . หั่นตามยาว  2  ชิ้น  3.  น้ำตาลทราย  2  ช้อนโต๊ะ  4.  เกลือ   1ช้อนโต๊ะ 5. เครื่องหมูแดง   1  ห่อ 6. น้ำเปล่า  1 แก้ว 

วิธีการทำหมูแดง

1.นำหมูเนื้อแดงที่หั่นไว้  ผสมน้ำตาลทราย   2  ช้อนโต๊ะ,เกลือ  1  ช้อนโต๊ะ,เครื่องหมูแดง   1  ห่อ,น้ำเปล่า  1  แก้ว  นำไปต้มจนหมูสุกตามที่ต้องการ  และนำมาหั่นตามใจชอบ 

วิธีการปรุงก๋วยเตี๋ยวใบบัวบก

1.      นำส่วนผสมของน้ำซุปที่เตรียมไว้มาต้มให้เข้มข้น(เนื้อกระดูกเปื่อย)   2. เมื่อได้น้ำซุปตามต้องการแล้ว/ ใส่น้ำธรรมดาลงในหม้อต้มที่เหลือช่องหนึ่งต้ม จนเดือด2.      นำเส้นก๋วยเตี๋ยวลงลวกพร้อมผักที่เตรียมไว้ลงในหม้อต้ม(ใบบัวบก) 3.      เมื่อลวกเตรียมแล้วเทใส่ภาชนะ      ที่เตรียมไว้4.      ใส่ส่วนผสม(ลูกชิ้น,ต้นหอม,ผักชี,กระเทียมเจียว)5.      ตักน้ำซุปใส่ส่วนผสมดังกล่าว6.      ปรุงรสด้วยน้ำตาล ,น้ำปลา,พริกน้ำส้ม,พริกบด,พริกไทย)7.      ปรุงรสชาติตามต้องการ 
หลักสูตรการทำนาบัวบก  ความเป็นมาบัวบกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ที่รู้จักกันดีในชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Centella  asiatica ( linn ) Urban เจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่  โดยเฉพาะชอบในพื้นที่ดินเหนียวถึงดินเหนียวปนดินร่วน  ที่ลุ่มน้ำ  พื้นที่ราบลุ่มดินพรุ  โดยเฉพาะดินพรุลุ่มน้ำปากพนัง  ประชาชนนิยมบริโภคเป็นผัก  สรรพคุณ  เป็นยาบำรุงหัวใจ  กำลังและสมองได้ดี  แต่สภาพปัจจุบันบัวบกที่งอกตามธรรมชาติกำลัจะหมดไปจากการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการใช้สารเคมีทางการเกษตร  ประกอบปัจจุบันตลาดมีความต้องการบัวบกเพื่อบริโภคที่สูงขึ้นทำให้บัวบกตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จึงได้จัดทำหลักสูตรการทำนาบัวบกขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป 3.    วัตถุประสงค์

 หลักสูตรการทำนาบัวบก 

1.   เป็นหลักสูตรมุ่งส่งเสริมสร้างงานสร้างรายได้สู่อาชีพเกษตร

2.    เป็นหลักสูตรเพื่อแก้ไขปรับปรุง  พื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรี3.    เป็นหลักสูตรการพึ่งพาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่พึ่งตนเอง 4.  คุณสมบัติผู้เรียน1.    เกษตรกรทั่วไปที่มีพื้นที่ตั้งแต่  1  งานขึ้นไป2.    ไม่กำหนดความรู้และประสบการณ์ผู้เรียน3.    มีความสนใจและตั้งใจในเกษตรอินทรีย์ 5.  เนื้อหาสาระการเรียนรู้

1.  1  สานพันธุ์บัวบกโดยทั่วไปในชุมชน     จำนวน           3       ชั่วโมง-       

  สายพันธุ์พื้นเมือง  (บัวบกนา)       

  สายพันธุ์(บัวบกปลูกกินใบ)                                                                        1.2   การคัดเลือกพันธุ์บัวบกที่นิยมบริโภค  จำนวน           2       ชั่วโมง  -         การแยกกอ-  การปักชำต้นกล้า                       

      1.3   การเตรียมดิน                                    จำนวน           3       ชั่วโมง-         ศึกษาสภาพพื้นดินร่วน-         ศึกษาสภาพพื้นดินพรุ-         ศึกษาสภาพดินเหนียว                

 1.4  การปลูกบัวบกเพื่อการค้า                จำนวน           9       ชั่วโมง-         การทำแปลง-         การยกร่อง-         การปักชำลงหลุม

1.5 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ                          จำนวน           6       ชั่วโมง-         ปุ๋ยหมัก-         ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

1.6 การบำรุงดูแลรักษา                          จำนวน           9       ชั่วโมง-         การกำจัดวัชพืช-         การใช้ปุ๋ยบำรุงทางดินและใบ-         การให้น้ำ

1.7 การเก็บเกี่ยวบัวบก                          จำนวน           6       ชั่วโมง-         การถอน/ขุดบัวบก-         การตัดแต่งบัวบก

1.8 การบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย            จำนวน           2       ชั่วโมง-         การขายปลีกในชุมชน-         การขายส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง

1.9 การแปรรูปและการบริโภค                 จำนวน           5       ชั่วโมง-      

   รับประทานเป็นผักสด-         การทำน้ำบัวบก-         การทำข้าวเกียบบัวบก-         การทำท็อฟฟี้บัวบก-         การผลิตสรรพคุณจากบัวบก 6       รูปแบบการเรียนรู้

1.    จัดกระบวนการเรียนรู้ผสมกับการฝึกปฎิบัติโดยเน้นสัดสวน  30 : 70

2.    จัดให้มีการศึกษาดูงานเรียนรู้การปลูกบัวบก

3.    ส่งเสริมปลูกผักประกอบอาชีพอินทรีย์เพื่อการเกษตร

4.    จัดการเรียนรู้การเกษตรเพื่อการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

5.  อุปกรณ์และสื่อการเรียน

1.    สภาพพื้นที่ชุมชน  หมู่ที่  6   ตำบลสวนหลวง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    พันธุ์บัวบกในพื้นที่

3.    วัสดุเหลือใช้  มูลสัตว์  และวัชพืช

4.    เครื่องมือทางการเกษตรอื่น ๆ 

8.    การประเมินผล1.    ประเมินผลก่อนเรียนเพื่อจัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียนด้านการเกษตร2.    ประเมินระหว่างเรียนเพื่อทราบและปฎิบัติโดยผู้เรียนและวิทยากร3.    ประเมินผลจบหลักสูตร  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนหลักสูตร            วิชาชีพระยะสั้น 

9.    วัน  เดือน  ปี  ที่เรียน      ตลอดเวลารุ่นละ  20  คน 

10.           ระยะเวลาเรียน    จำนวน  45  ชั่วโมง 

11.           สถานที่เรียน       หมู่ที่  6     ตำบลสวนหลวง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

12.           ชื่อผู้สอน   ประชาชน  สมาชิกทำนาบัวบก   ตำบลสวนหลวง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

13.           ค่าใช้จ่าย         หลักสูตรละ  50  บาท/คน        

          สถานที่ติดต่อ  ศูนย์บริการการศึกษานอกโงเรียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช              โทร  0 – 7534-877

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#ทำนาบัวบก

หมายเลขบันทึก: 80263, เขียน: 23 Feb 2007 @ 15:55 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 


บัวบกมีประโยชน์มาก  คงจะต้องเรียนรู้จากเจ้าตำหรับ

เด็กน้อย
IP: xxx.174.167.252
เขียนเมื่อ 

การป้องกันและกำจัดวัชพืชมีอะไรบ้างค่ะ

สุรชัย
IP: xxx.180.202.160
เขียนเมื่อ 

ตเองการพันธุ์เพื่อนำไปปลูกไม่ทราบว่าจะหาได้ที่ไหน 0815424085